Karapat-dapat Ka sa Higit sa Isang Taong Hindi Masisiyahan

Karapat-dapat Ka sa Higit sa Isang Taong Hindi Masisiyahan

Clarisse Meyer / Unsplash


I deserve better pero mahal ko siya

Kapag naiisip namin ang ilang mga ugali ng character na sa tingin namin hindi katanggap-tanggap sa isang kasosyo, bawat isa ay may mga bagay na tatanggapin at hindi natin tatanggapin. Karamihan sa atin ay maaaring sumang-ayon na kapag ang isang tao ay madaya, nagkakalkula, o narsiko, ang mga ugaling iyon ay maaaring maging mga breaker ng deal.

Ngunit kailangan din nating mag-ingat sa lalaking walang pag-aalinlangan.

Kapag ang isang tao ay walang pag-aalinlangan, maaari itong mapanganib. Hindi mapagpasyahan sa kahulugan ng kung saan pupunta para sa hapunan, kung ano ang nais niyang inumin, o aling pantalon ang bibilhin. Ngunit hindi mapagpasyahan pagdating sa usapin ng puso.

Hindi mapagpasyahan dahil hindi niya alam kung masaya siya sa kanyang relasyon o kung kailangan niyang gumawa ng pagbabago. Hindi mapagpasyahan sa punto ng pananatili sa isang relasyon sapagkat hindi niya alam kung ano ang gusto niya, kaya't hinihimas niya ito dahil hindi niya kayang magpasiya at magpasya.

Kung nakilala mo ang isang tila mahusay na tao, at upang makilala mo siya malalaman mong may ibang tao sa larawan,bantayan mo ang puso mo.Kahit na sabihin niya sa iyo na siya ay natigil, hindi masaya, o sinusubukan na wakasan ito ... bantayan ang iyong puso. Huwag payagan ang iyong sarili na makisangkot sa emosyonal o pisikal.


Marahil ay sasabihin niya na nakilala mo kapag naka-off ang tiyempo, marahil ay maniniwala ka rin dito, ngunit hindi nangangahulugang dapat kang manatili sa paligid upang maging iyong backup plan. Hindi mo dapat payagan ang iyong sarili na humantong sa, upang maniwala sa isang engkanto kuwento dahil lamang sa nais mong matupad ito. Karapat-dapat ka sa isang taong may kakayahang pumili sa iyo, at ikaw lamang, isang tao na gagawa ng mga pagbabago na kinakailangan. Dahil gaano man siya kaakit-akit, at gaano mo man mailalarawan ang iyong sarili sa kanya, kung may ibang tao,ikaw ay isang pagpipilian lamang.

mahilig siyang makipagtalik sa akin

At ang totoo ay:napakahalaga mo higit pa sa pagiging pagpipilian ng isang tao.

Karapat-dapat ka sa isang lalaking gagawing numero uno sa iyo, isang lalaking ginagawang prayoridad mo. Ang paggawa sa iyo ng isang priyoridad ay nagpapakita na nirerespeto niya, minamahal at pinahahalagahan ka, at pinipiling ipakita sa iyo iyon araw-araw. Kung palaging inuuna ng isang lalaki ang kanyang karera, mga kaibigan, o kanyang sariling mga pangangailangan dahil hindi siya sigurado tungkol sa iyo ... lumayo ka. Kung hindi siya maaaring magpasya na putulin ang mga ugnayan sa isang sitwasyong hindi nagsisilbi sa kanya, lumayo ka.


Dahil kung hindi man lang niya maisip ang sariling isip, bakit mo siya bibigyan ng pagkakataon?

Alamin na ang isang lalaking nagnanais na nasa tabi mo ay gagawin kung ano ang kinakailangan upang makasama ka doon. Siya ay maglalagay ng pagsisikap, ligawan ka niya, maaari ka pa ring magpagusto sa iyo. Patunayan niya sa iyo na ikaw lang ang pagpipilian, na ang pagbuo ng isang relasyon at maranasan ang buhay sa iyo ay isang bagay na tunay na nais niya, at malalaman mong totoo ito sa kanyang mga kilos.


spice world ang pelikula

Karapat-dapat ka sa isang lalaking may kakayahang hindi lamang gumawa ng mga desisyon ngunit sumunod at tumayo nang matatag sa mga ito. Karapat-dapat kang makasama ang isang lalaking hindi ka pinag-aalinlangan ang kanyang pagpipilian na makasama ka. Isang lalaking patuloy na magpapakita sa iyo ng lahat ng kanyang ginagawa kung gaano siya ka sigurado.

Igalang ang iyong sarili nang sapat upang hindi maghintay sa paligid kung ang isang lalaki ay kailangang 'malaman' kung nais niyang makasama ka.Igalang ang iyong sarili nang sapat upang malaman ang iyong halaga at huwag tanggapin ang mas mababa sa nararapat sa iyo.

At alamin lamang na kung magpasya kang maghintay para sa kanya, tinuturo mo sa kanya na katanggap-tanggap ang kanyang kawalang-pag-aalinlangan. Binago mo ang iyong mga pamantayan para sa kanya, at sa paggawa nito, iniwan mo ang iyong sarili sa malawak na bukas para sa panganib na dala ng kawalang pag-aalinlangan.

Dahil kung hindi siya sigurado tungkol sa pagpili sa iyo upang magsimula, paano mo talaga malalaman na ganap na sigurado siya sa iyo ngayon?